Video: Người Anh ở nước ngoài lo ngại trước viễn cảnh Brexit

By on 15/06/2016

Nếu Anh rời khỏi EU thì về cơ bản có 3 loại giấy tờ mà các công Anh quốc cần phải có để ở lại châu Âu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login