Video: Ngôi làng tại Hungary hồi phục nhờ bãi bỏ thuế

By on 27/04/2016

Đóng thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với hầu hết các quốc gia và đại đa số các chính phủ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trốn thuế. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login