Video: Ngân hàng trung ương Anh có thể giảm lãi suất xuống mức thấp nhất 7 năm

By on 14/07/2016

Một trong những biện pháp kinh tế dự báo sẽ sớm được thực hiện bởi chính phủ mới để cứu nền kinh tế đó là BOE sẽ cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login