Video: Ngân hàng nhà nước: Cần giảm thêm lãi suất trung dài hạn

By on 11/08/2015

Trong một thông điệp mới nhất của mình, Ngân hàng nhà nước cho hay muốn kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay trung dài hạn để hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung lẫn hoạt động tìm vốn trái phiếu chính phủ của Bộ tài chính nói riêng.

Theo nguồn FBNC

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login