Video: Ngân hàng Anh chịu tác động khi Mỹ tăng lãi suất

By on 11/12/2015

Tuần trước, BOE cho biết họ có thể yêu cầu các ngân hàng trong nước bắt đầu nâng mức dự phòng vốn, tỷ lệ vốn mà các ngân hàng cần phải có để đảm bảo hoạt động được thông suốt.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login