Video: Mỹ kiểm tra “sức khỏe tài chính” 33 ngân hàng

By on 29/01/2016

Đối với các ngân hàng không vượt qua được kỳ thi thì có thể không được phép mua lại cổ phiếu và không được gia tăng cổ tức.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login