Video: Mỹ, EU bắt đầu dỡ bỏ cấm vận kinh tế đối với Iran

By on 19/10/2015

Quá trình dỡ bỏ cấm vận bắt đầu 90 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chứng thực bản thỏa thuận ký kết hồi tháng 7.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login