Video: Mức tín nhiệm của Hàn Quốc lên cao nhất từ trước tới nay

By on 21/12/2015

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s lần đầu tiên nâng mức tín nhiệm của Hàn Quốc từ mức AAA lên mức AA.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login