Video: Mô hình hợp tác xã Nhật Bản- giải pháp cho vấn đề thiếu nhân công

By on 04/10/2016

Theo ước tính, khoảng 40 năm nữa thì một nửa dân số Nhật Bản sẽ là những người trên 65 tuổi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login