Video: Liên minh châu Âu chưa chính thức công nhận Bitcoin là một loại tiền tệ

By on 26/10/2015

Có một điểm chung trong cả hai phán quyết ở Mỹ và châu Âu, đó là dù đã phán quyết xong và phán quyết theo hướng nào, thì vẫn luôn có các ý kiến tranh luận theo hướng ngược lại và tranh luận Bitcoin là tiền hay hàng hóa sẽ không bao giờ hết.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login