Video: Lãi suất tiền gửi USD tại các Ngân hàng trong nước giảm về mức 0%

By on 18/12/2015

Kể từ ngày hôm nay, người dân gửi dollar Mỹ tại Ngân hàng không còn được trả lãi suất.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login