Video: Kinh tế Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề sau động đất

By on 19/04/2016

Ước tính tổn thất bảo hiểm tại riêng vùng tâm chấn đã lên tới 7 tỷ dollar Mỹ. Thảm họa động đất còn xảy ra đúng vào dịp du lịch cao điểm, tuy nhiên, nhiều danh thắng tại đây đã bị phá hủy.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login