Video: Kinh tế Ireland tăng trưởng nhanh nhất châu Âu

By on 18/03/2016

Kinh tế Ireland đã tăng trưởng 7% trong năm 2015 và đây là năm thứ 2 liên tiếp Ireland giành danh hiệu tăng trưởng nhanh nhất EU.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login