Video: Kinh tế châu Âu trước nguy cơ tan rã

By on 22/01/2016

Nếu hiệp ước Schengen bị xóa bỏ, chỉ tính riêng chi phí chờ đợi ở các biên giới cũng đã khiến EU mất 3 tỷ euro/năm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login