Video: Kinh tế châu Âu có thể ảnh hưởng tiêu cực do vụ khủng bố tại Paris

By on 17/11/2015

ECB cho rằng vụ tấn công khủng bố tại Paris sẽ tạo tâm lý lo ngại lên các nhà đầu tư, đồng thời làm suy giảm niềm tin tiêu dùng trên toàn eurozone.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login