Video: Kinh tế Anh bất ngờ tăng trưởng yếu

By on 28/10/2015

Với việc nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0,5% trong quý III, Bộ trưởng Tài chính Anh giải thích rằng con số này vẫn tốt hơn so với nhiều nền kinh tế khác.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login