Video: Khoảng 80 nghìn tỷ USD tín dụng đen được giao dịch trên toàn cầu trong năm 2014

By on 13/11/2015

Con số này cho thấy các biện pháp áp dụng nhằm thắt chắt hệ thống tài chính và ngân hàng toàn cầu năm 2008 đã có những lỗ hổng quá lớn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login