Video: Khó dự đoán về kết quả phiên họp FED ngày hôm nay

By on 16/09/2015

Chờ đợi kết quả phiên họp chính sách của FED, cả 3 chỉ số chứng khoán chính tại Mỹ đều tăng điểm phiên hôm qua.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login