Video: Khả năng tăng lãi suất của FED

By on 13/06/2016

Trước đây hơn 2 tuần, nhiều người chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 này, thế nhưng tín hiệu kinh tế cho thấy kịch bản có thể sẽ thay đổi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login