Video: IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cảnh báo hậu quả Brexit

By on 13/04/2016

IMF điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 3,2%, giảm 0,2% so với báo cáo hồi tháng 1 vừa qua.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login