Video: IMF điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

By on 07/10/2015

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng 3,1%- thấp hơn so với các mức dự báo 3,3% đưa ra vào hồi tháng 7.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login