Video: Hy Lạp- Thị trường chứng khoán có dấu hiệu ổn định trở lại

By on 05/08/2015

Phiên giao dịch thứ 2 của thị trường chứng khoán Hy Lạp vẫn chứng kiến sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu ngân hàng.

Trong khi đó, một số cổ phiếu lĩnh vực phi tài chính đã có dấu hiệu khởi sắc khi bắt đầu tăng điểm trở lại và có lượng giao dịch khá tốt.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login