Video: Hy Lạp kết thúc bỏ phiếu tín nhiệm; Braril mất ngôi

By on 08/10/2015

Việc vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của chính phủ Tsipras được cho là bước tiến quan trọng ngay trước khi Hy Lạp bước vào vòng đàm phán nợ tiếp theo.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login