Video: Hy Lạp chờ đợi phiên họp các Bộ trưởng EU; Trung Quốc mở lại IPO

By on 09/11/2015

Số phận khoản giải ngân tiếp theo trị giá 2 tỷ euro nằm trong gói cứu trợ 86 tỷ euro theo thỏa thuận giữa Hy Lạp với bộ ba chủ nợ đang chờ đợi kết quả phiên họp các Bộ trưởng Liên minh châu Âu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login