Video: Huy chương Olympic và nghĩa vụ nộp thuế

By on 17/08/2016

“Phelps khó bị bám đuổi trên đường bơi nhưng anh không thoát được bàn tay của thuế vụ”.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login