Video: Hoạt động M&A trên toàn cầu chạm mức cao nhất 6 năm

By on 29/10/2015

Tỷ lệ doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động mua bán trên toàn cầu đã chạm mức cao nhất trong 6 năm. Tổng giá trị của các thương vụ M&A từ đầu năm đã 1,15 nghìn tỷ dollar Mỹ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login