Video: Hệ quả khủng bố tại Paris khiến chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa

By on 20/11/2015

Theo kế hoạch, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua đạo luật chi tiêu chậm nhất vào ngày 11/12 tới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login