Video: Hệ lụy từ việc khai thác đá thiên thanh trái phép tại Afghanistan

By on 07/06/2016

Theo điều tra của các tổ chức quốc tế, việc khai thác và bán các sản phẩm đá thiên thanh có chiến lược bài bản sẽ giúp ngành thủ công mỹ nghệ của Afghanistan phát triển và tiền thu được sẽ giúp giảm đói nghèo.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login