Video: Hàng loạt ngân hàng Đức rơi vào hoàn cảnh khó khăn

By on 30/09/2016

Chính quyền Đức và các nước châu Âu đã lên tiếng trấn an rằng khó khăn hiện nay sẽ không dẫn tới những Lehman Brothers mới châu Âu, thế những, trước mắt các ngân hàng Đức lúc này vẫn là một tương lai khá mờ mịt.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login