Video: Hàn Quốc: Tình trạng khách hàng hủy hẹn ngày càng cao

By on 06/06/2016

Dần dần, những chi phí các doanh nghiệp phải chịu do khách hàng hủy hẹn sẽ được tính vào giá thành sản phẩm. Người tiêu dùng cần phải hiểu điều này và thay đổi hành vi của mình.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login