Video: Giới kinh doanh trang sức Ấn Độ đình công phản đối tăng thuế

By on 10/03/2016

Các nhà buôn nữ trang tuyên bố sẽ không hoạt động cho đến khi chính phủ rút lại thuế suất 1% đánh lên nhiều loại nữ trang.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login