Video: Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất 3,5 tháng qua

By on 15/10/2015

Giá vàng thế giới chạm mức cao nhất 3,5 tháng qua, từng chạm $1189/oz.


Nguồn: Bản tin tài chính Kinh doanh trưa 15/10

About Mai Phuong

Tiếp tục tiến về phía trước, giúp đỡ mọi người ở ngoài kia, dù lớn hay nhỏ. Sớm hay muộn vũ trụ sẽ hoàn trả lại cho bạn gấp mười lần như vậy.

You must be logged in to post a comment Login