Video: Giá trị thương hiệu của các sản phẩm

By on 15/06/2016

Tổng giá trị 50 thương hiệu số 1 Việt Nam mới bằng nửa giá trị 1 thương hiệu của Malaysia.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login