Video: Giá phòng ở Rio De Janeiro tăng chóng mặt trước Olympic

By on 16/06/2016

Với những nhà cho thuê căn hộ tại Rio De Janeiro, đây đúng là cơ hội hái ra tiền.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login