Video: Giá dầu giảm tác động mạnh đến các công ty sản xuất dầu tại Mỹ

By on 31/03/2016

Giá dầu thấp trong thời gian dài đã khiến một trong những bang có trữ lượng dầu lớn nhất Mỹ là bang Texas bị ảnh hưởng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login