Video: Giá dầu đầu tháng 9 biến động mạnh nhất trong 24 năm

By on 04/09/2015

Giá dầu đầu tháng 9 đã biến động mạnh khi tăng giảm 6% trong 4 ngày liên tiếp trở lại đây. Tuy nhiên, tại Argentina, giá xăng vẫn tăng tới 10%.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login