Video: Theo dự báo của The Economics, Việt Nam trong năm nay có thể sẽ nằm trong nhóm 10 quốc gia có đà tăng trưởng GDP tốt nhất thế giới.

By on 06/01/2016

Theo dự báo của The Economics, Việt Nam trong năm nay có thể sẽ nằm trong nhóm 10 quốc gia có đà tăng trưởng GDP tốt nhất thế giới.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login