Video: GDP Việt Nam năm 2015 tăng cao nhất 5 năm

By on 28/12/2015

GDP năm 2015 của Việt Nam đã tăng 6,68% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nếu chia bình quân đầu người thì con số này vẫn đang thua đến chục lần so với các nước như Malaysia hoặc Singapore.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login