Video: GDP quý III của Mỹ giảm mạnh

By on 30/10/2015

Bộ Thương mại Mỹ công bố quý GDP quý III giảm tốc mạnh mẽ, chỉ đạt 1.1%.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login