Video: GDP của Pháp tăng trưởng 0% trong quý II/2015

By on 24/09/2015

GDP quý II của Pháp trong năm nay không hề tăng trưởng do tác động chi tiêu hộ gia đình yếu và các công ty tồn một lượng hàng rất lớn ở trong kho.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login