Video: FED không tăng lãi suất như dự định

By on 16/06/2016

Có quá nhiều yếu tố tác động tới quyết định tăng lãi suất của FED và chúng ta sẽ còn phải chờ đợi.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login