Video: Eurogroupe yêu cầu Hy Lạp đẩy mạnh cải cách kinh tế

By on 10/11/2015

Chừng nào cải cách bất động sản và ngân hàng còn chưa bắt đầu thực sự thì Hy Lạp còn chưa nhận được gói cứu trợ lên tới 86 tỷ euro.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login