Video: EU sẽ thảo luận các biện pháp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc

By on 11/01/2016

Theo các nghiên cứu, nếu bãi bỏ hoàn toàn hệ thống thuế và bảo hộ với Trung Quốc thì EU có thể mất tới 3,5 triệu việc làm.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login