Video: ECB yêu cầu 4 ngân hàng Hy Lạp bổ sung thêm 14,4 tỷ euro vốn

By on 02/11/2015

Quyết định của ECB được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Hy Lạp đang chuẩn bị bỏ phiếu một dự luật tái cấp vốn ngân hàng.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login