Video: ECB loại bỏ đồng tiền 500 euro

By on 05/05/2016

ECB cho biết sẽ ngừng sản xuất và phát hành đồng 500 euro do lo ngại đồng tiền này đã bị sử dụng nhiều trên thị trường chợ đen. Đây là một trong số những đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới, bên cạnh đồng 1000 france Thụy Sĩ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login