Video: Dừng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng- Thiệt thòi thuộc về ai?

By on 23/07/2015

Người bán bị ảnh hưởng, người mua nhà càng khó khăn hơn.

Theo chuyên gia, sau hơn 2 năm triển khai, gói tín dụng này mới giải ngân được khoảng 30%, nguyên nhân là bởi người mua nhà vướng mắc trong khâu thủ tục. Tiếp cận vay vốn đã khó, giờ dừng triển khai thì ước mơ mua nhà lại càng trở nên mơ hồ.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login