Video: Dự trữ ngoại hối tháng 9 của Trung Quốc trượt giảm

By on 08/10/2015

Từ đầu năm đến nay, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm trung bình hơn 35 tỷ USD/tháng, tuy nhiên, theo các chuyên gia thì kho dự trữ của nước này vẫn còn rất lớn.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login