Video: Dự báo của phố Wall về Brexit

By on 22/06/2016

Nếu Anh rời khỏi EU, đây sẽ là cú sốc lớn về kinh tế, chính trị không chỉ đối với châu Âu mà còn mang tính toàn cầu.

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login