Video: Đồng Nhân dân tệ tụt giá, người kinh doanh tiền lỗ nặng

By on 14/08/2015

Câu chuyện tiểu thương đổi tiền ở Lạng Sơn trong tình cảnh đồng tiền Trung Quốc tụt giá.

Nguồn VTV

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login