Video: Donald Trump- thiên tài tránh thuế?

By on 05/10/2016

Làm cách nào mà ông Trump kinh doanh thua lỗ gần 1 tỷ USD trong khi vẫn sống một cuộc sống vương giả suốt nhiều năm qua?

About Kim Tuyền

Sưu tầm: Nếu chia đều toàn bộ số vàng đang có cho dân số thế giới, mỗi người sẽ có khoảng 24 gam vàng, hay 0,8 ounce, tương đương khoảng 1.500 USD với thời giá hiện nay.

You must be logged in to post a comment Login